Akateemiset naiset ja työn murros: uutta teknologiaa ja osaamista

Työelämä on murroksessa. Alati uudistuvat laitteet ja ohjelmistot eivät ainoastaan tuo haastetta työn tekijälle vaan uuden teknologian myötä myös tavat tehdä työtä muuttuvat. Muutoksen voi nähdä myös mahdollisuutena. Oman osaamisen potentiaaliset markkinat voivat olla pian maailmanlaajuiset. Näitä teemoja tarkastellaan asiantuntijaseminaarissa, jonka järjestävät pääkaupunkiseudun akateemiset naiset.

Ohjelma:

15 – 15.15 Tervetuloa: naiset ja työn maailma
YTT Jaana Kuusipalo, Tampereen yliopisto

15.15 – 15.45 Työn murros ja tasa-arvo
YTT Pasi Pyöriä, dosentti, sosiologian yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

15.45 – 16.15 Naisten uusi osaaminen
VTM Susanna Bairoh, tutkimuspäällikkö, Tekniikan akateemiset TEK

16.15 – 16.45 Kahvitauko

16.45 – 17.15 Hoiva ja robotiikka
FT Jaana Parviainen, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

17.15 – 17.45 Johtaja: Päästä irti kontrollista – Itseohjautuvan työyhteisön mahdollisuudet
Tekn.tri, tutkijatohtori Sami Jantunen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

17.45 – 18.15 Nainen johtajana
VTM, OTK Ritva Viljanen, Vantaan kaupunginjohtaja

18.15 – 18.30 Loppukeskustelu
Yhdistysten edustajat

Facebook Twitter Whatsapp