TALLENTEET

2017-12-11 Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kokous

§153 Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen §154 Laillisuus ja päätösvaltaisuus §155 Pöytäkirjan tarkastus §156 Käsittelyjärjestys §157 Kaupungin maankäytön keskeisten hankkeiden projektinhallintaselvitys §158 Asemakaava nro 2534 Killintie 3 §159 Hämeenlinnan kaupungin ympäristökatsaus ja ympäristötilinpäätös vuodelta 2016 §160 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön rakentamislainoille, kohteena Tuuloksen Raikontien uudisrakennus §161 Varavaltuutetun määrääminen Perussuomalaiset r.p.:lle §162 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali §162 (äänestystauon jälkeen) Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali §163 Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n siirtäminen osaksi kaupunkirakennetoimialaa §164 Hallintosäännön muutos 1.1.2018 alkaen §165 Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan vuoden 2017 talousarvion muutos §166 Kiinteän omaisuuden investointitulot 2017 §167 Talousarviomuutos 2017, kaupunkirakennelautakunta §168 Talousarviomuutokset vuodelle 2017, sosiaali- ja terveyslautakunta §169 Talousarvion 2017 muutosesitys, konsernipalvelut ja yhteiset erät §170 Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten ja nuorten tuetun asumisen yksikön perustaminen ja siihen liittyvä talousarviomuutos vuodelle 2018 §171 Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2018 §172 Pohjois-Lammin rantaosayleiskaavan muutos, Kuohijärvi, Lieso §173 Rakentaminen ja kunnossapito -tulosalueen hinnastot ajalle 1.1. - 31.12.2018

SUORA LINKKI