SUORA LÄHETYS - 1498057200

Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous

TALLENTEET

2017-06-21 Nurmijärven valtuusto

► § 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
► § 61 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
► § 62 Valtuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 63 Valtuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019
► § 64 Valtuuston kokoukset ja koollekutsumistapa vuoden 2017 loppuun
► § 65 Kunnanhallituksen ja sen puheenjohtajiston vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2019
► § 66 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 67 Elinvoimalautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 68 Hyvinvointilautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 69 Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 70 Sivistyslautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 71 Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 72 Teknisen lautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 73 Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen 1.10.2017 alkavalle toimikaudelle
► § 74 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 75 Jäsenten valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 76 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsenten vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 77 Kunnan edustaja Rinnekodin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 78 Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Kuuma-johtokuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2019
► § 79 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 80 Kunnan edustajien valinta Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 81 Kirkonkylän Toreenin korttelia 2203 koskeva asemakaavan muutos
► § 82 Asemakaavan muuttaminen Alhonniitun VU-alueella
► § 83 Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen
► § 84 Kunnanjohtajan virka ja kelpoisuusehdot sekä nykyisen kunnanjohtajan toimikauden päättyminen
► § 85 Kylänpään päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen
► § 86 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2017
► § 87 Takausehtojen muutos, Perttulan vesiosuuskunta
► § 88 Suunnitteluohje talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa varten vuosille 2018 - 2020
► § 89 Valtuustoaloite kunnallisen auttamisprosessin luomiseksi ja lujittamiseksi osaksi kunnan turvallisuussuunnitelmaa henkilökohtaisen katastrofin sattuessa
► § 90 Ilmoitusasiat
► § 91 Valtuustoaloitteet 21.6.2017

SUORA LINKKI