TALLENTEET

2015-09-30 Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous

Tämän vuoden alijäämän ennustetaan valtuustolle annetun talouden osavuosikatsauksen perusteella kasvavan 4,5 miljoonaan euroon. Loppuvuoden talousarvioon tehtiin määrärahamuutoksia. Perhetukikeskuksen hankesuunnitelma jätettiin hyväksymättä. Tontteja luovutettiin.

SUORA LINKKI