15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2016-01-18-Tampereen-valtuusto

§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus §2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen §3 Läsnäolo- ja puheoikeudet §4 Eron myöntäminen Hanna Hakolle yhdyskuntalautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali §5 Siina Ekbergin varavaltuutetun luottamustoimen toteaminen päättyneeksi §6 Siina Ekbergin luottamustoimen toteaminen päättyneeksi sekä sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan jäsenen vaali §7 Siina Ekbergin luottamustoimen toteaminen päättyneeksi sekä lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan varajäsenen vaali §8 Siina Ekbergin luottamustoimen toteaminen päättyneeksi sekä osaamis- ja elinkeinolautakunnan varajäsenen vaali §9 Siina Ekbergin luottamustoimen toteaminen päättyneeksi sekä yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali §10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2016 §11 Takausprovision periminen kaupungin myöntämissä takauksissa §12 Keskustan strategisen osayleiskaavan hyväksyminen §14 Asemakaava nro 8519, Linnainmaa, Leinola, Yrittäjänkatu, Hautalankatu, Pukinekatu, teollisuusalueen laajentaminen §15 Asemakaava nro 8553, XII (Kyttälä)-185-28, Aleksanterinkatu 33, Otavalankatu 5, asemakaavan ja tonttijaon ajantasaistaminen §16 Valtuustoaloite Sovinnonpuiston rakentamiseksi -Matti Heinivaho §17 Valtuustoaloite Tampereen kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttamiseksi - Atanas Aleksovski ym. §18 Valtuustoaloite Rantatunnelin ja Hervannan välisen Kekkosentien/Hervannan valtaväylän siltojen somistamiseksi Laulunmaan sillan kaltaiseksi - Ulla Kam §19 Valtuustoaloite alueellisen kielikokeilun valmistelun aloittamiseksi - Lassi Kaleva ym. §20 Valtuustoaloite Tampere-matkailun edistämiseksi - Ulla-Leena Alppi ym. §21 Valtuustoaloite ikääntyneiden kotihoidon parantamiseksi - Satu Sipilä ja Leena Rauhala §22 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi sisäliikuntatilojen ja uimahallin rakentamiseksi Koilliskeskuksen tuntumaan ym. Yrjö Schafeitel ja Lasse Oksanen §23 Ranta-Tampellan aloituskorttelin myyminen Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastolle §24 Tampereen kaupungin lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

SUORA LINKKI