15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2016-02-15-Tampereen-valtuusto

§25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus §26 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen §27 Vastaanottokeskuksen perustaminen Tampereelle §28 Tampereen ympäristöterveyden taksat §29 Kiinteistötoimitusmaksutaksa §30 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Ojalan osayleiskaavaa koskevassa asiassa §31 Asemakaava nro 8256, Ylä-Pispala, Pyynikki, asemakaavan muutos, Pispalan asemakaavan uudistamisen I-vaihe §32 Asemakaava nro 8257, Ylä-Pispala, asemakaavan muutos, Pispalan asemakaavan uudistamisen I-vaihe §33 Asemakaava nro 8558, XII (Kyttälä), Tuomiokirkonkadun muuttaminen kävelypainotteiseksi kaduksi välillä Verkatehtaankatu - Suvantokatu §34 Valtuustoaloite ystävyyskaupunkisuhteen jäädyttämiseksi Nizhni Novgorodin kanssa - Tampereen vihreä valtuustoryhmä §35 Valtuustoaloite ilmastolounaskäytännön vakinaistamiseksi - Tampereen vihreä valtuustoryhmä §36 Valtuustoaloite Tampereen Rantatunnelin avaamiseksi pyöräilytapahtumalla - Timo Vuohensilta ym. §37 Valtuustoaloite maksujen korotusten rajaamiseksi enintään 50 prosenttiin Tampereen kaupungilla tai kaupungin konserniin kuuluvalla toimijalla - Keskustan Tampereen valtuustoryhmä §38 Valtuustoaloite paikallisuutta suosivien hankintakriteerien ja pisteytysten käyttöönottamiseksi ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien huomioimiseksi ym. - Tampereen vihreä valtuustoryhmä §39 Valtuustoaloite Santalahden ainutlaatuisten graffitikerrostumien dokumentoimiseksi ja säilyttämiseksi osana alueen historiaa - Juhana Suoniemi §40 Valtuustoaloite Tove Jansson -nimikkopuiston perustamiseksi Tampere-talon läheisyyteen- Aila Dündar-Järvinen §41 Valtuustoaloite julkijuopottelun, häiritsevän käyttäytymisen ja roskaamisen ehkäisemiseksi Tampereen Keskustorilla ja tilojen löytämiseksi Huoltsulle - Aila Dündar-Järvinen §42 Valtuustoaloite SOTE-uudistuksen suuntaamiseksi niin, että sosiaalipalvelut säilyvät jatkossakin kuntien hoidettavina - Jari Heinonen §43 Valtuustoaloite valtakunnallisen lasten- ja nuortenkirjatittelin hankkimiseksi Tampereen kaupungille - Johanna Loukaskorpi ym.

SUORA LINKKI