15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2016-03-14-Tampereen-valtuusto

Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat §44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus §45 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen §46 Eron myöntäminen Harri Airaksiselle valtuutetun luottamustoimesta §47 Eron myöntäminen Harri Airaksiselle kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali §48 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2015 §49 Näköaloja 2016 - Tampereen kaupunkistrategian toteutumisen vuosiraportti §50 Muutosten tekeminen vuoden 2016 talousarvioon sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet §51 Katsaus valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelystä §52 Muutosten tekeminen kaupungin vahinkorahaston sääntöihin §53 Osallistuminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin ja yhtiöjärjestyksen muutos §54 Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen §55 Asemakaava nro 8383, XI (Kyttälä), Hämeenkatu 14a, tontin muodostaminen ravintolakiinteistölle §56 Valtuustoaloite vanhusneuvoston jäsenten valintaan liittyvien kriteereiden muuttamiseksi - Leena Rauhala sekä §58 Valtuustoaloite rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotiin vietävien palvelujen kehittämiseksi - Rauhala Leena §57 Valtuustoaloite kaupungin tilojen vuokrauskäytäntöjen eettisen ohjeistuksen laatimiseksi - Tampereen vihreä valtuustoryhmä §60 Valtuustoaloite kokous- ja harrastustoimintaan vuokrattavien tilojen varaamisen yksinkertaistamiseksi - Sirkkaliisa Virtanen ym. §61 Valtuustoaloite turvapaikanhakijoiden kustannuksista - Aarne Raevaara ym. §59 Valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamiseksi alle 25-vuotiaille - Minna Minkkinen ja Varpu Jutila ym.

SUORA LINKKI