15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2016-06-13 Tampereen valtuusto

§-2 Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat §91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus §92 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen §93 Läsnäolo- ja puheoikeudet §94 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 04/2016 §95 Muutosten tekeminen vuoden 2016 talousarvioon sekä Rantaväylän tunneli -hankkeen laajuusmuutosten hyväksyminen §96 Tampereen kaupungin henkilöstökassan toiminnan lakkauttaminen §97 Tampereen kaupungin ympäristötilinpäätös 2015 §98 Asemakaava nro 8475, Nurmi 2:31, 3:25, 3:28, 5:146 ja 10:1 osat, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen Tarasten teollisuusalueen, jätteenkäs §99 Asemakaava nro 8548, Kämmenniemi, Aunessalmenkatu 23, käyttötarkoituksen muutos §100 Asemakaava nro 8360, Haukiluoma II, keskusta-alueen täydennysrakentaminen §101 Asemakaava nro 8600, Hervanta-7074, Rusko-6202, 6226-2 ja -9, Messukylän kylän tilaa RN:o 5:77, Hallilan kylän tilaa RN:o 5:31 sekä katu-, virkistys- §102 Valtuustoaloite mainostulojen lisäämiseksi kaupungin joukkoliikenteessä - Antti Ivanoff, Matti Höyssä ym. §103 Valtuustoaloite vanhusneuvoston jäsenten valintaan liittyvien kriteereiden muuttamiseksi - Leena Rauhala §104 Valtuustoaloite opiskelijaohjauksesta maksettavien korvausten suuntaamiseksi henkilöstölle Tampereen kaupungin yksiköissä - Satu Sipilä §105 Valtuustoaloite toimeentulotuen byrokratian keventämiseksi - Anna Kontula ym. §106 Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottamiseksi päätöksenteon pohjaksi - Anne Liimola ym. sekä valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioi §107 Valtuustoaloite Sote-uudistuksen suuntaamiseksi niin, että sosiaalipalvelut säilyvät jatkossakin kuntien hoidettavina - Jari Heinonen §108 Valtuustoaloite sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi - Minna Minkkinen ym. §109 Valtuustoaloite toimenpiteistä koskien Tampereen kaupungin pääpankki Nordeaan kohdistuneita veroparatiisiepäilyjä - Aila Dundar-Järvinen §110 Valtuustoaloite Yhteinen pöytä - hankkeen kehittämiseksi Tampereen kaupungissa - Jari Heinonen ym. §111 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin henkilöstökassan uudelleen perustamiseksi - Jari Niemelä ym.

SUORA LINKKI