15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2016-08-15-Tampereen-valtuusto

§-2 Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat §112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus §113 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen §114 Läsnäolo- ja puheoikeudet §115 Matti Helinin valtuutetun luottamustoimen toteaminen päättyneeksi §116 Matti Helinin luottamustoimen toteaminen päättyneeksi sekä lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan varajäsenen vaali §117 Matti Helinin luottamustoimen toteaminen päättyneeksi sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan varajäsenen vaali §118 Matti Helinin luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja Pirkanmaan maakuntavaltuuston jäsenen vaali §119 Tampereen kaupungin ja tytäryhteisöjen tilintarkastajan valinta vuodeksi 2017, option käyttö sekä tilintarkastussopimuksen muuttaminen §121 Tontilla 837-111-489-1 sijaitsevan rakennuksen (Koskipuiston ravintolakiinteistö) myyminen Pirkanmaan Osuuskaupalle §122 Asemakaava nro 8186, Kissanmaa, asemakaavan tarkistaminen, ympäristön säilyttäminen §123 Asemakaava nro 8534, Lahdesjärvi, eteläosan työpaikka-alue §124 Valtuustoaloite kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi ja taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi ilman omia investointivaroja - S §125 Valtuustoaloite neulojen ja ruiskujen keräilyastioiden saamiseksi - Minna Minkkinen ym. §126 Valtuustoaloite rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotiin vietävien palvelujen kehittämiseksi - Leena Rauhala §127 Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella - Jari Heinonen ym. §128 Valtuustoaloite liikuntapalveluiden parantamiseksi Lielahden alueella - Pekka Salmi §129 Valtuustoaloite Tampereen rakennushankkeiden aikataulujen ja liikenteen muutosten saattaminen kaikkien tietoon - Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä §129 Valtuustoaloite Tampereen rakennushankkeiden aikataulujen ja liikenteen muutosten saattaminen kaikkien tietoon - Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä §130 Valtuustoaloite Tampereesta Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeen käynnistämiseksi - Riitta Ollila

SUORA LINKKI