TALLENTEET

2016-09-12-Tampereen-valtuusto

Iltakoulu raitiotiestä 1. Pormestarin avauspuheenvuoro 2. Vaikutusten arvioinnin tulokset 3. Raitiotieallianssin toteutussuunnitelma ja päätöksenteko 4. Valtion terveiset 5. Valtuutettujen kysymykset ja asiantuntijoiden vastaukset Kaupunginvaltuuston kokous §131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus §132 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen §133 Varavaltuutetun kutsuminen kaupunginvaltuustoon §134 Kaupunginhallituksen varajäsenen vaali §135 Yhdyskuntalautakunnan jäsenen vaali §136 Eron myöntäminen Tiina Elovaaralle kaupunginhallituksesta ja uuden jäsenen vaali §137 Eron myöntäminen Timo Hanhilahdelle kaupunginhallituksesta ja uuden jäsenen vaali §138 Eron myöntäminen Terhi Kiemungille osaamis- ja elinkeinolautakunnasta ja uuden jäsenen vaali §139 Riina-Eveliina Eskelisen luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja tarkastuslautakunnan jäsenen vaali §140 Eron myöntäminen Pekka Suhoselle Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali §141 Kaupunginvaltuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2017 §142 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Tampereella §143 Vellamonkodit Oy:n osakkeiden myynti, päiväkotirakennuksen osto ja akordi §144 Asemakaava nro 8186, Kissanmaa, asemakaavan tarkistaminen, ympäristön säilyttäminen §145 Valtuustoaloite aurinkopaneelien lupaprosessien tarkastamiseksi ja päivittämiseksi ym. , Jaakko Mustakallio ym. §146 Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottamiseksi päätöksenteon pohjaksi - Anne Liimola ym. ja valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinn §147 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeudesta kaupungin yhtiöissä - Tampereen vihreä valtuustoryhmä §148 Valtuustoaloite aloitteentekijän arvio aloitteensa kustannusvaikutuksesta - Seppo Salminen ym. §149 Valtuustoaloitteet kokouksessa

SUORA LINKKI