15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2016-12-19 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 86 Pöytäkirjan tarkastus § 87 Tiedoksi merkittävät asiat § 88 Muutosten tekeminen vuoden 2016 talousarvioon § 89 Tampereen Raitiotie Oy:n perustaminen § 90 Yksityisten terveydenhuollon tilojen tarkastusmaksun kumoaminen § 91 Valtuustoaloite terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi paperittomille henkilöille - Tampereen vihreä valtuustoryhmä § 94 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle (jatkopykälä) § 95 Varavaltuutetun määrääminen Tampereen sosiaalidemokraattiselle valtuustoryhmälle (jatkopykälä) § 96 Valtuutettujen ja varavaltuutettujen eroilmoitukset luottamustoimista (jatkopykälä) § 97 Riitta Koskisen eroaminen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (jatkopykälä) § 98 Emilia Olkasen eroaminen sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (jatkopykälä) § 99 Emilia Olkasen eroaminen yhdyskuntalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (jatkopykälä) § 100 Emilia Olkasen eroaminen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston jäsenen luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali (jatkopykälä) § 101 Emilia Olkasen eroaminen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali (jatkopykälä) § 102 Matti Heinivahon eroaminen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimesta sekä uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan vaali (jatkopykälä) § 103 Riitta Koskisen eroaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (jatkopykälä) § 104 Riitta Koskisen eroaminen Pirkanmaan maakuntavaltuuston varajäsenen luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali (jatkopykälä) § 92 Valtuustoaloitteet kokouksessa

SUORA LINKKI