15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2017-09-11 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 237 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 238 Pöytäkirjan tarkastus § 239 Läsnäolo- ja puheoikeudet § 240 Tiedoksi merkittävät asiat § 241 Eron myöntäminen sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsenyydestä - Tervo Anne § 242 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon § 243 Kaupunginvaltuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2018 § 244 Takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiölle § 245 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa § 246 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa, Tampereen Kansi ja Areena § 247 Korkeimman hallinto-oikeiden päätös asemakaavaa nro 8600 koskevassa asiassa § 248 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan valitukseen,Tampereen raitiotien toteutuspäätös § 249 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen § 250 Valtuustoaloite paikallisuutta suosivien hankintakriteerien ja pisteytysten käyttöönottamiseksi ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien huomioimiseksi ym. - Tampereen vihreä valtuustoryhmä § 251 Valtuustoaloite valtuuston julkisten iltakoulujen ja kuntalaistilaisuuksien järjestämiseksi koskien Tampereen kaupungin yhtiöitä - Aila Dündar-Järvinen § 252 Valtuustoaloite reaaliaikaisen tiedon tuomiseksi valtuustolle koskien ratikan ja muiden kalliiden hankkeiden ja investointien kustannusten kehitystä - Aila Dündar-Järvinen § 253 Valtuustoaloite ikäihmisten vaikuttamisen mahdollisuuksista vanhusneuvostossa -Tampereen Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä § 254 Valtuustoaloite kunnallisten toimielinten nimien muuttamiseksi selkokielisemmiksi - Satu Hassi ym. § 255 Valtuustoaloitteet kokouksessa § 257 Tampereen kaupungin edustajien valitseminen vuoden 2017 kuntapäiville (jatkopykälä)

SUORA LINKKI