15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2018-02-19 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 20 Pöytäkirjan tarkastus § 21 Läsnäolo- ja puheoikeus § 22 Tiedoksi merkittävät asiat § 23 Muutosten tekeminen vuoden 2018 talousarvioon § 24 Asemakaava nro 8564, XII (Kyttälä), Tuomiokirkonkatu 38, Otavallankatu 8 § 25 Asemakaava nro 8221, Leinola, Mattilanmäki § 26 Asemakaava nro 8561, Pyynikki, Pyhäranta § 27 Valtuustoaloite kryptan rakentamiseksi Tampereen Keskustorin kirkonmäen ja vanhan kirkon alle - Matti Helin § 28 Valtuustoaloite Lielahden punatiilisen kartanorakennuksen muuttamiseksi vanhusten palvelutaloksi - Jari Niemelä ym. § 29 Valtuustoaloite Keskustorin ns. Molinin tontin täydennysrakentamiseksi - Jari Niemelä ym. § 30 Valtuustoaloite katukeittiöalueen perustamiseksi Tammerkosken länsipuolelle - Matti Höyssä § 31 Valtuustoaloite kaupungin tilojen vuokrauskäytäntöjen eettisen ohjeistuksen laatimiseksi - Tampereen vihreä valtuustoryhmä § 32 Valtuustoaloite kokous- ja harrastustoimintaan vuokrattavien tilojen varaamisen yksinkertaistamiseksi - Sirkkaliisa Virtanen ym. § 33 Valtuustoaloite Tammerkosken tehdasmaiseman hakemiseksi Unescon maailmanperintökohteeksi - Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä § 34 Valtuustoaloite sijaisrekrytointijärjestelmän uudistamiseksi ja kelpoisten sijaisten saamisen varmistamiseksi - Anne Liimola ym. § 35 Valtuustoaloite tietohallinnon käyttökatkojen kustannusten ja muiden vaikutusten selvittämiseksi - Juhana Suoniemi § 36 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin liukkauden torjunnan parantamiseksi ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä - Tero Mattila ym. § 37 Valtuustoaloite senioreiden liikuntakortin saamiseksi Tampereelle - Tampereen vihreä valtuustoryhmä § 38 Valtuustoaloite pysäköintikiellon määräämiseksi todellisten sääolosuhteiden mukaan eikä kalenterin perusteella - Esa Kanerva § 39 Valtuustoaloitteet kokouksessa

SUORA LINKKI