15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2018-02-22 Kohti hiilineutraalia kaupunkia – näkökulmia tavoitteeseen -seminaariin!

12:00 Seminaarin avaus: Hiilineutraali Tampere 2030 tavoite, Pormestari Lauri Lyly

12.05 Energiateollisuuden näkökulma, Katja Kurki-Suonio
Tampereen Sähkölaitos Oy:n kommentti, Jussi Laitinen

12.40 Kestävän liikenteen sitoumukset ja valtakunnalliset tavoitteet
Tero Jokilehto, Liikenne- ja viestintäministeriö
Kaupunkisuunnittelun näkökulma Taru Hurme

13.15 Puurakentamisen valtakunnalliset edistämistavoitteet, Petri Heino, Ympäristöministeriö
Puurakentaminen Tampereella, kommentti Pauli Välimäki

13.50 Tauko

14.05 Yritysverkoston näkökulma, Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition
Kestävä Tampere 2030 – kohti hiilineutraalia kaupunkia –linjausten luonnos , Kaisu Anttonen

14.30 Kestävä Tampere 2030 –tiekarttaluonnos, Elina Seppänen

14.55 Loppusanat apulaispormestari Aleksi Jäntti

SUORA LINKKI