15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2018-04-11 Päiväkoti- ja kouluverkko: yleisötilaisuus valmistelusta ja kyselyn tuloksista

Tampereen kaupunki tekee kuluvan kevään aikana suunnitelman tulevaisuuden päiväkoti- ja kouluverkoksi vuosille 2018 - 2033. Valmisteilla oleva suunnitelma koskee koko kaupunkia. Selvitykseen liittyen järjestetään avoin yleisötilaisuus päiväkoti- ja kouluverkon valmistelusta ja siihen liittyneen kyselyn tuloksista. Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin muun muassa, mistä päiväkoti- ja kouluverkon selvityksessä ja suunnitelmassa on kyse, käydään läpi kuntalaisille suunnatun kyselyn tulokset ja keskustellaan aiheesta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.

SUORA LINKKI