15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2018-05-21 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 91 Pöytäkirjan tarkastus § 92 Läsnäolo- ja puheoikeus § 93 Tiedoksi merkittävät asiat § 94 Sosiaali- ja terveyslautakunnan täydennysvaali § 95 Alueellisen jätehuoltolautakunnan täydennysvaali § 96 Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittäminen ja Pirkanmaan Voimia Oy:n perustaminen yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa § 97 Monetra Oy:n perustaminen ja Monetra Pirkanmaa Oy:n suunnattuun osakeantiin osallistuminen § 98 Luottamushenkilöiden palkkioista sekä pormestarin ja apulaispormestarien palkasta päättäminen § 99 Asemakaava nro 8642, Härmälä, Lättähatunkatu 1 § 100 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden sähköpostikäytäntöjen järkeistämiseksi - kaikki valtuustoryhmät § 101 Valtuustoaloite täyteen työaikaan palaamiseksi Tampereen kaupungilla toimistotöissä, aika on ajanut ohi 6 h 45 min. työpäivien - Antti Ivanoff ym. § 102 Valtuustoaloite sähköisen asioinnin aiheuttaman eriarvoisuuden torjumiseksi - Keskustan Tampereen valtuustoryhmä § 103 Valtuustoaloite palvelualoitteen käyttöönottamiseksi Tampereen kaupungissa - Petri Rajala ym § 104 Valtuustoaloite fysioterapeuttien ottamiseksi osaksi kouluterveydenhuoltoa - Tampereen vihreä valtuustoryhmä § 105 Valtuustoaloite tontinvuokrien kertakorotusten rajaamiseksi - Tampereen Keskustan valtuustoryhmä § 106 Valtuustoaloite puunkaatojen tarjoamiseksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen harjoituskäyttöön kaupungin alueilla - Kirsi Kaivonen § 107 Valtuustoaloitteet kokouksessa

SUORA LINKKI