15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2018-09-17 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 168 Pöytäkirjan tarkastus § 169 Läsnäolo- ja puheoikeus § 170 Tiedoksi merkittävät asiat § 171 Eron myöntäminen Vilhartti Hanhilahdelle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja täydennysvaali § 172 Ida Piltosen luottamustoimen päättyminen sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan jäsenen täydennysvaali § 173 Mia Estelle Lotan luottamustoimen päättyminen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen täydennysvaali § 174 Kaupunginvaltuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2019 § 175 Takausprovision periminen kaupungin myöntämissä takauksissa § 176 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien asemakaavaa 8186, Kissanmaa § 177 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.7.2018 koskien asemakaavaa 8559 Linnainmaan Leinolankatu - Kotipellonkatu § 178 Valtuustoaloite lausuntojen antamiseksi valtiolle yhdessä suurten kaupunkien kanssa - Ilkka Sasi ym. § 179 Valtuustoaloite tonttien kaavoittamiseksi yrityksille esim. Lahdesjärvelle ja Ruskoon - Markku Forsberg ym. § 180 Valtuustoaloite Etelä- ja Hämeenpuiston ym. säilyttämiseksi puistoina - Markku Forsberg ym. § 181 Valtuustoaloite yritys- ja liiketoimintatilojen säilyttämiseksi kaupungin ydinalueilla - Tampereen Keskustan valtuustoryhmä § 182 Valtuustoaloitteet kokouksessa § 184 Valtuustoaloite kuhan alamitan ja verkkojen alimman sallitun silmäkoon nostamiseksi Tampereen vesialueilla - Juhana Suoniemi (jatkopykälä) § 185 Valtuustoaloite velkakellon käyttöönottamiseksi - Sakari Puisto ym. (jatkopykälä) § 186 Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi - Aila Dündar-Järvinen (jatkopykälä) § 187 Valtuustoaloite englanti Tampereen kaupungin tärkeimpien asioiden yhdeksi asiointikieleksi - Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä (jatkopykälä)

SUORA LINKKI