15.05.2019 Kulttuuriympäristö ilmastonmuutoksessa. Mitä museosektori ja niiden ylläpitäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Konkretiaa ja ajatuksia ymmärryksen lisäämisestä, ristiriidoista, yhteistyöstä ja tutkimustarpeista. Keskustelijoina museonjohtaja Juhani Ruohonen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, osastonjohtaja Mikko Härö, projektipäällikkö Irma Rantonen, perinnerakennusmestari Anne Uosukainen ja professori Soile Veijola. Moderaattoreina arkkitehti Iida Kalakoski ja yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen. Alateemoina mm. ilmastonsuojelun ja kulttuuriympäristönsuojelun ristiriitatilanteet, rakennusperinnön kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä ylläpito, korjaaminen ja rakentaminen sekä lähialuematkailun edistäminen ja perusteet. Järjestäjät: Museovirasto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2018-12-17 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 235 Pöytäkirjan tarkastus § 236 Läsnäolo- ja puheoikeudet § 237 Tiedoksi merkittävät asiat § 238 Hallintosäännön muuttaminen § 239 Tarkastuslautakunnan täydennysvaali § 240 Varavaltuutetun luottamustoimen päättyminen § 241 Yhdyskuntalautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen ja täydennysvaali § 242 Eron myöntäminen Tampereen kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajalle luottamustoimesta ja täydennysvaali § 243 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet § 244 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8568 koskevassa asiassa § 245 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien valitusta muutoksista vuoden 2016 talousarvioon § 246 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valitukseen koskien raitiotien osan 1 toteuttamista § 247 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien asemakaavaa, kaava nro 8521 § 248 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös valitukseen koskien kaavaa nro 8617, Koivistonkylä-Ilokkaanpuisto, Nirva § 249 Asemakaava nro 8550, Olkahinen, Jenseninkatu 29, 31 ja 33 sekä katu, virkistys- ja vesialueen osat § 250 Asemakaava nro 8664, XV (Tammela), Kullervonkatu 5 § 251 Valtuustoaloite tamperelaisten sähköisten palveluiden keräämiseksi yhteen + Mobiiliratkaisu "TampereNow" - Antti Ivanoff ym. § 252 Valtuustoaloite toisen asteen opiskelijoiden opiskelun helpottamiseksi - Ulla-Leena Alppi ym. § 253 Valtuustoaloitteet kokouksessa

SUORA LINKKI