14.05.2019 Työmarkkinaennuste: Työmarkkinoilla on suhdannekäänne käsillä

Työllisyyden parantuminen jatkuu vielä tänä vuonna, mutta hidastuu sitten oleellisesti. Talouskasvun taittuminen ja suomalaisen työvoiman pienenevä kokonaismäärä tuovat jo vuoden kuluessa selviä haasteita työllisyysasteen nostamiselle. Muun muassa näitä asioita käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa.

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2019-03-12 TEM:n virkamiespuheenvuoro innovaatiopolitiikasta julki

Puheenvuorossa avataan tulevalle hallituskaudelle innovaatiopolitiikan kehitysnäkymiä.

Peruslähtökohta on selkeä: talouskasvu perustuu valtaosin tuottavuuden kasvuun, jonka keskeiset lähteet ovat t&k-toiminta ja innovaatiot. Puheenvuoro herättää keskustelua innovaatiopolitiikasta ja sen roolista talouskasvun, kansalaisten hyvinvoinnin ja laajemmin kestävän kehityksen edistäjänä niin nyt eduskuntavaalikeväänä kuin siirryttäessä 2020-luvulle.

Tilaisuuden avaa kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Innovaatiopolitiikan näkemyksen esittelee osastopäällikkö Ilona Lundström. Tilaisuuteen osallistuvat myös ministeriön keskeiset innovaatiopolitiikan asiantuntijat.

SUORA LINKKI