29.5.2019 Hallintoviranomaisen tietoiskut välittäville toimielimille klo 12:30 - 15:00

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinoministeriö järjestää rakennerahastojen välittäville toimielimille suunnattuja tietoiskuja, ajankohtaista rakennerahastoissa, 29.5.2019 iltapäivällä klo 12.30 alkaen. Tilaisuuden juontajana toimii Hanna Liski-Wallentowitz.

Ohjelma:

12.30 Tilaisuuden avaus, tulevan ohjelmakauden valmistelun tilanne – Johanna Osenius

12.45 Hankkeiden sulkeminen ja uudelleen budjetointi – Kaisa Saarinen
Video saavutettavuudesta – Maria Laaninen

13.10 Paikan päällä varmennukset – Kati Heiska
Tuloja tuottavien hankkeiden jälkiseuranta – Kaisa Saarinen
Pysyvyyden jälkiseuranta – Kati Heiska
Jatkotoimenpiteet – Nina Järvensivu

14.20 Petostentorjunta – Kaisa Saarinen

15.00 Tilaisuuden päätös

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2019-03-12 TEM:n virkamiespuheenvuoro innovaatiopolitiikasta julki

Puheenvuorossa avataan tulevalle hallituskaudelle innovaatiopolitiikan kehitysnäkymiä.

Peruslähtökohta on selkeä: talouskasvu perustuu valtaosin tuottavuuden kasvuun, jonka keskeiset lähteet ovat t&k-toiminta ja innovaatiot. Puheenvuoro herättää keskustelua innovaatiopolitiikasta ja sen roolista talouskasvun, kansalaisten hyvinvoinnin ja laajemmin kestävän kehityksen edistäjänä niin nyt eduskuntavaalikeväänä kuin siirryttäessä 2020-luvulle.

Tilaisuuden avaa kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Innovaatiopolitiikan näkemyksen esittelee osastopäällikkö Ilona Lundström. Tilaisuuteen osallistuvat myös ministeriön keskeiset innovaatiopolitiikan asiantuntijat.

SUORA LINKKI