27.01.2020 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

Esityslista

Fullmäktiges föredragningslista

mummo | 1580145145

Ravinto vaikuttaa myös oppimistuloksiin joten kasvavat nuoret tarvitsevat ravintonsa.

Olpe | 1580145191

Oliko tässä Soinin tämän vuoden puheet...

mummo | 1580145391

Viimeksi valtuustossa puhuttiin kieltenopettamisesta, koulun jälkeen voisi olla ruokakerhoja joissa käsiteltäisiin erimaiden ruoka kulttuureista, asia olisi suunnattu 10 vuotialle, tuntuu, että espoossa tämä ikäryhmä on heitteillä ja aiheuttavat häiriöitä, ehkäpä nälkäisinä.

Tapettu talonpoika | 1580148773

Eikös ole helppoa ostetaan ruoka kaupasta

mummo | 1580150004

Onko oikein laittaa mummot ja papat päihteidenkäyttäjien kanssa samoihin tiloihin?

LÄHETÄ VIESTI

Nimimerkki:

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2018-08-20 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

§103 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen §104 Pöytäkirjan tarkastajien valinta §105 Kaupunginhallituksen jäsenen, tila- ja asuntojaoston varapuheenjohtajan sekä elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali §106 Länsikorkee, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210900, 12. kaupunginosa Tapiola §107 Valtuustokysymys Länsimetron ja sen liityntälinjaston aiheuttamista ongelmista ja niiden ratkaisusta §117 Valtuustoaloite liityntäliikenteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi §108 Valtuustoaloite sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönotosta valtuuston kokouksissa §109 Valtuustoaloite pienydinreaktoreiden käytön tutkimisesta Espoon hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttamiseksi (Pöydälle 11.6.2018) §110 Valtuustoaloite hulevesien suunnittelun ja -rakennuttamisen periaatteista (Pöydälle 11.6.2018) §111 Valtuustoaloite uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta (Pöydälle 11.6.2018) §112 Valtuustoaloite maksullisesta englannin kielisestä koulusta ja lukiosta (Pöydälle 11.6.2018) §113 Valtuustoaloite Laaksolahden urheilupuistoalueen kehittämiseksi (Pöydälle 11.6.2018) §114 Valtuustoaloite ystävyyskaupunkisuhteen solmimisesta Espoon ja myöhemmin päätettävän kehitysmaan kaupungin välillä §115 Valtuustoaloite Jorvin alueen maankäytön kokonaistarkastelusta §116 Valtuustoaloite kiertotalouden edistämiseksi Espoossa mahdollistamalla asukkaille muovijätteen lajittelu myös taloudellisesti §118 Valtuustoaloite uuden hankintaohjeen valmistelusta §119 Valtuustoaloite tekstiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta ja kestävän kehityksen sertifikaattien käytöstä

SUORA LINKKI