TALLENTEET

2019-04-29 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

§ 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen § 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta § 52 Varavaltuutetun ja teknisen lautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali § 53 Teknisen lautakunnan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston ja Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali § 54 Raide-Jokerin tarkennetun hankesuunnitelman hyväksyminen § 55 Hallintosäännön tarkistaminen kulttuurilautakunnan tehtävien osalta § 56 Espoon kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilivuosien 2017 - 2018 sekä vuosien 2019 (optio) ja 2020 (optio) tilintarkastuspalveluiden hankinta § 57 Kaskenkaataja, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 213800, 12. kaupunginosa Tapiola § 58 Kivenlahden metrokeskus, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412500, 34. kaupunginosa Espoonlahti § 59 Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen § 60 Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen § 61 Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi § 62 Valtuustokysymys Espoon kaupungin vammaispalveluiden resurssoinnista sekä erityisesti työntekijätilanteesta (Palautettu valtuusto 21.1.2019) § 63 Valtuustokysymys asiakasmaksujen perinnästä ja ulosotosta sekä valtuustoaloite asiakasmaksujen perinnän toteuttamisesta kestävän kehityksen mukaisesti § 64 Valtuustoaloite kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2 -päästöjen kompensoinnista § 65 Valtuustoaloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamiseksi ympärivuotiseksi Aloitteet

SUORA LINKKI