27.01.2020 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

Esityslista

Fullmäktiges föredragningslista

mummo | 1580145145

Ravinto vaikuttaa myös oppimistuloksiin joten kasvavat nuoret tarvitsevat ravintonsa.

Olpe | 1580145191

Oliko tässä Soinin tämän vuoden puheet...

mummo | 1580145391

Viimeksi valtuustossa puhuttiin kieltenopettamisesta, koulun jälkeen voisi olla ruokakerhoja joissa käsiteltäisiin erimaiden ruoka kulttuureista, asia olisi suunnattu 10 vuotialle, tuntuu, että espoossa tämä ikäryhmä on heitteillä ja aiheuttavat häiriöitä, ehkäpä nälkäisinä.

Tapettu talonpoika | 1580148773

Eikös ole helppoa ostetaan ruoka kaupasta

mummo | 1580150004

Onko oikein laittaa mummot ja papat päihteidenkäyttäjien kanssa samoihin tiloihin?

LÄHETÄ VIESTI

Nimimerkki:

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2019-11-18 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

§169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen §170 Pöytäkirjan tarkastajien valinta §171 Tilapäisen valiokunnan asettaminen §172 Rakennuslautakunnan jäsenen eronpyyntö, liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali §173 Vuoden 2019 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet §174 Valtuustokysymys Vantaan mallin käyttöönotosta Espoossa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä §175 Valtuustoaloite fysioterapiapalveluiden hoitoonohjauksen kehittämiseksi neuvolapalveluiden yhteydessä (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019) §176 Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019) §177 Valtuustoaloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019) §178 Valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019) §179 Valtuustoaloite Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä (Pöydälle 21.10.2019) §180 Valtuustoaloite tien tai puiston nimeämiseksi Väinö Tannerin mukaan Henttaalle (Pöydälle 21.10.2019) §181 Valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä §182 Valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä §183 Valtuustoaloite avustajaresurssien tarpeen selvittämisestä varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen ryhmiin, joissa on runsaasti vieraskielisiä lapsia §184 Valtuustoaloite lähiliikuntapaikkojen kehittämisestä ilmastomuutoksen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukena

SUORA LINKKI