TALLENTEET

2020-03-02 Ihmisoikeudet, kansainvälinen oikeus sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa valmistellaan parhaillaan. Osana valmistelua ulkoministeriö järjestää yhteistyössä Helsingin, Tampereen, Lapin ja Jyväskylän yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa paneelikeskusteluja ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista aiheista. Turussa Åbo Akademin tilaisuudessa keskustellaan ihmisoikeuksista ja kansainvälisestä oikeudesta. Åbo Akademin tilaisuus on kaksikielinen.

Beredningen av en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse pågår. Som ett led i beredningen ordnar utrikesministeriet en serie paneldiskussioner om aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor i samarbete med Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Lapplands universitet, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi. Under tillställningen i Åbo Akademi den 2 mars diskuteras de mänskliga rättigheterna och internationell rätt. Paneldiskussionen i Åbo är tvåspråkig.

Keskustelemassa:

Ulkoministeri Pekka Haavisto
Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademin kansainvälisen oikeuden ja valtionsääntöoikeuden professori sekä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituution johtaja
Rauno Merisaari, ulkoministeriön ihmisoikeussuurlähettiläs
Frank Johansson, Amnesty Internationalin Suomen toiminnanjohtaja

Paneelikeskustelun moderaattori: Henri Vogt, Turun yliopiston kansainvälisen politiikan professori

I diskussionen deltar:

Utrikesminister Pekka Haavisto
Elina Pirjatanniemi. Professor i folkrätt och statsrätt samt föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
Rauno Merisaari, utrikesministeriets ambassadör för mänskliga rättigheter
Frank Johansson, verksamhetsledaren för Amnesty International i Finland

Paneldiskussionens moderator: Henri Vogt. Professor i internationell politik vid Åbo universitet

SUORA LINKKI