SUORA LÄHETYS TULOSSA

00:00:00

1573660800

13.11.2019 Kehitetään keskustaa, puhutaan P-torista klo 18:00 - 20:00

Facebook Twitter Whatsapp

TULEVAT LÄHETYKSET

13.11.2019 Kehitetään keskustaa, puhutaan P-torista klo 18:00 - 20:00

1573660800

TALLENTEET

10.12.2018 Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kokous

§123 Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen §124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus §125 Pöytäkirjan tarkastus §126 Käsittelyjärjestys §127 Luolajan seuratalon asemakaavamuutos §128 Vuokranmääräytymisperiaatteet 1.1.2019 alkaen §129 Talousarvion 2018 muutosesitys, konsernipalvelut §130 Talousarviomuutokset vuodelle 2018, sosiaali- ja terveyslautakunta §131 Kaupunkirakennelautakunnan talousarviomuutos 2018 käyttötalouteen §132 Talousarviomuutos 2018 kunnallistekniikan investoinnit §133 Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutos §134 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Fredrika Wetterhoff -säätiön lainalle §135 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikausi ja vaali §136 Kaupunginhallituksen toimikausi sekä jäsenten ja varajäsenten vaali §137 Kaupunkirakennelautakunnan toimikausi ja jäsenten ja varajäsenten vaali §138 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimikausi ja jäsenten sekä varajäsenten vaali §139 Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimikausi ja jäsenten sekä varajäsenten vaali §140 Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön tilintarkastajien valinta vuoden 2021 loppuun asti §141 Hämeenlinnan Seudun opiskelija-asuntosäätiön hallituksen jäsenien ja tilintarkastajien valinta 2019-2020 §142 Hallintosääntö 1.1.2019 alkaen §143 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2019 alkaen §144 Yhteisestä jätelautakunnasta tehdyn sopimuksen ja johtosäännön päivittäminen §145 Konserniohjeen uudistaminen §146 Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2019 §147 Kaavan laatimisesta, poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta perittävät korvaukset §148 Valtuustoaloite sisäilman laatua parantavista ilmanvaihdon käytännöistä palveluverkon rakennuksiin - Vihreä valtuustoryhmä ym. §149 Valtuustoaloite biokaasun käytön selvittämisestä ja edistämisestä Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen, muun palveluliikenteen ja kaupungin omien ajoneuvojen polttoaineena - Timo Kaunisto ym

SUORA LINKKI