Lähetys on päättynyt.

Johda myös riskejä – riskienhallinta mahdollistaa #onnistuminen #menestyminen

Valtiovarainministeriö järjestää riskienhallintaseminaarin, jonka tarkoituksena on edistää ja ohjeistaa julkisen hallinnon organisaatioita riskienhallinnan toteuttamisesta ja hyödyntämisestä toiminnan eri osa-alueilla. Tilaisuuden käytännön toteutuksesta vasta Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI).

Ajankohta: 12.3.2018
Paikka: Nh Paja, valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, 00100 Helsinki

Alustava ohjelma:

9.00 Tervetuloa seminaariin
Yksikön päällikkö, tietohallintoneuvos Aku Hilve, valtiovarainministeriö

9.10 Valtionhallinnon sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarainministeriö

9.45 VAHTI-riskienhallintaohje – teoriasta käytäntöön, kokemuksia riskienhallinnan toteuttamisesta valtionhallinnon organisaatioissa
Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen, Valtiokonttori

10.30 Jalottelutauko

10.45 Havaintoja ja kokemuksia riskienhallinnan toteuttamisesta kunnissa – mitä johto haluaa riskienhallinnasta?
Tietohallintojohtaja Harri Ihalainen, Rovaniemen kaupunki

11.30 Case-esimerkki: Miten Valtori hallitsee riskejä?
Riskienhallintapäällikkö Tommi Simula, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

11.45 Case-esimerkki: miten tietosuoja-asetuksen riskienhallinta poikkeaa perinteisestä riskienhallinnasta?
Erityisasiantuntija Anna Hänninen, tietosuojavaltuutetun toimisto

12.00 Lounastauko (omakustanne)

13.00 Case-esimerkki: Riskienhallinta maanmittauslaitoksessa – mitä pitkäaikainen kehittäminen on opettanut?
Johtava asiantuntija Tuija Lehtinen, Maanmittauslaitos

13.30 Keynote-esitys: aihe ja esiintyjä varmistetaan lähiaikoina

14.00 Kahvitauko

14.30 ERM – kohti kokonaisvaltaista riskienhallintaa
Riskienhallintajohtaja Heljo Laukkala, Metso Oyj

15.15 Riskit hallintaan –paneeli
Pj Juha Pietarinen - osallistujat varmistetaan lähiaikoina

16.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET