Lähetys on päättynyt.

24.5.2018 Kuntien automatisoidun talousraportoinnin koulutusohjelma - MAAKUNTAOSUUS

Voit katsoa lähetyksen suorana myös Youtubesta.

9:00 Tervetulosanat
Jani Heikkinen, VM

9.00 – 10.25 -Sähköinen talousraportointi (JHS XXX Maakuntien XBRL-taksonomia)
Yhteentoimivuusalustan hyödyntäminen kuntien taloushallinnossa
Elina Koskentalo, Tieke
Petri Tenhunen, VRK

10.25 – 10.40 Tauko

10.40 – 11.30 -Talousraportoinnin tietosisällön erityiskysymykset Tilastokeskuksen näkökulmasta (JHS XXX maakuntien taloustietojen raportointi)
NON-SOTE-palveluluokat

Niina Suutarinen, Tilastokeskus
Tiina Tikka, TEM

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 14.00 -Maakuntien talouden ohjauksen lähtökohdat
Maakuntien taloustiedot
Pasi Leppänen, VM

14.00 – 14.30 Kahvi

14.30 – 16.00 -JHS kustannuslaskenta ja JHS palveluluokitus SOTE-luokkien osalta
Mikko Mehtonen, Kuntaliitto
Petri Matveinen, THL
Ari Virtanen, THL
Yhteenveto Jani Heikkinen, VM