Lähetys on päättynyt.

23.5.2018 Kuntien automatisoidun talousraportoinnin koulutusohjelma

Voit katsoa lähetyksen suorana myös Youtubesta.

9.15 Tervetulosanat
Jani Heikkinen, VM ja Marika Jokinen, Tilastokeskus

9.20 – 10.30 Yleinen osio:
Kunta ja maakuntauudistuksen tilanne
Kokonaiskuva julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä tavoitteista
Kunta ja maakuntatalouden tietopalvelu
Taloustietojen siirto ja hyväksymisprosessit, tietojen hyödyntäminen, raportointi, tietopalveluun liittyvä ohjeistus

Jani Heikkinen, VM ja Juulia Nora, Valtiokonttori

10.30 – 10.45 Tauko

10.45 – 12.00 Tarkentava osio:
Yleinen käyttöönoton tuki (valmennuspaketti)
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu
Tulevat säädösmuutokset ja tietosuoja

Vesa Tenhunen, CSC
Olli Ahonen, Valtiokonttori
Denis Galkin, VM

12.00 – 13.00 Lounas

13.00 – 14.00 Tarkentava osio jatkuu:
Yhteisen tiedon hallintamallin pääpiirteet
Tilastokeskuksen avoin data

Suvi Remes, VM ja Kim Huuhko, Tilastokeskus

14.00 – 14.30 Kahvi

14.30 – 15.30 Tarkentava osio jatkuu:
Pilottikunta esimerkkinä

Minnamaria Korhonen, Kuntaliitto
Tiina Larsson, FCG
Yhteenveto Denis Galkin, VM