SUORA LÄHETYS TULOSSA

00:00:00

1580313600

29.01.2020 Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous

Avaa kokouksen esityslista

Facebook Twitter Whatsapp

TULEVAT LÄHETYKSET

29.01.2020 Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous

1580313600

Avaa kokouksen esityslista

TALLENTEET

2016-11-09-Nurmijärven valtuusto

§87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus §88 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat §89 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta §90 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi §91 Hallintokuntien vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015 §92 Osavuosikatsaus tammi - elokuulta 2016 §93 Kunnan hallintosäännön muuttaminen §94 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2014-2016 toteutuminen §96 Valtuutettujen lukumäärä vuoden 2017 kuntavaaleissa §97 Luottamushenkilö- ja toimintaorganisaation uudistaminen 1.6.2017 alkaen §98 Nummenpään koulun lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen §99 Suomiehen koulun lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen §100 Eron myöntäminen Kari Lukkariselle valtuuston varajäsenyydestä §101 Eron myöntäminen Maritta Seilolle nuorisolautakunnan varajäsenyydestä sekä täydennysvaali §102 Eron myöntäminen Telma Nuottimäelle Aleksia -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä sekä täydennysvaali §103 Eron myöntäminen Liisa Rantaselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä sekä täydennysvaali §104 Ilmoitusasiat §105 Vuosien 2017 - 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä siihen sisältyvät investointihankkeet §106 Vuoden 2017 tuloveroprosentin määrääminen §107 Vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttien määrääminen §95 Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen 31.5.2017 saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdan siirtymisen takia

SUORA LINKKI