26.11.2019 Koulutus yksityisteiden osakkaille: avustuskelpoisuus, yksiköinti ja tiekunnan vuodenkierto klo 09:00 - 14:45

09:00 Nurmijärven kunnan tervehdys

09:05 Tiekuntien aktivointi ja tilannekatsaus

09:20 Yksityisen tien avustuskelpoisuus
- lain vaatimukset
- käytännön toimet

09:45 Tiekunnan perustaminen ja tiekunnan muutokset
- yksityistietoimituksessa
- osakkaiden/tiekunnan päätöksellä
- perustaminen, jakaminen, liittäminen, lakkauttaminen

10:30 Tiekunnan herättäminen vaiheittain
- koolle kutsuminen
- 1. kokous
- 2. kokous

11:00 Lounastauko (lounas omakustanteinen)

12:00 Kustannusten osittelu (yksiköinti)
- tieoikeus
- periaatteet
- peruskäsitteet
- erityiskohteet

13:00 Tiekunnan vuodenkierto

13:30 Kahvitauko

13:50 Kysymykset ja keskustelua

14.45 Tilaisuuden päättäminen

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2016-12-21 Nurmijärven valtuusto

§ 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 109 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat § 110 Valtuuston kokoukset ja koollekutsumistapa tammi - kesäkuu 2017 § 111 Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelma § 112 Koulujen johtokuntien lakkauttaminen § 113 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma § 114 Talousarvion mukaisten virkojen perustaminen vuonna 2017 § 115 Talousarvion mukaisten virkojen lakkauttaminen vuonna 2017 § 116 Talousarvion mukaisten työsopimussuhteisten tehtävien perustaminen ja lakkauttaminen vuonna 2017 § 117 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset § 118 Rajamäen terveysaseman vuoden 2016 investointimäärärahojen siirtäminen vuodelle 2017 § 119 Kuuma-seutu liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 § 120 Nurmijärven Työterveys Oy:n perustamiseen liittyvät järjestelyt, valtuuston päätöksen tarkentaminen sekä neuvottelut Tuusulan kunnan kanssa § 121 Eron myöntäminen Harry Virtaselle kunnallisista luottamustehtävistä sekä täydennysvaali § 122 Eron myöntäminen Sari Sompajoelle valtuuston jäsenyydestä § 123 Eron myöntäminen Vesa Mannerille kunnanhallituksen jäsenyydestä sekä täydennysvaali § 124 Eron myöntäminen Johanna Piispalle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä sekä täydennysvaali § 125 Eron myöntäminen Pekka Lassilalle kunnallisista luottamustehtävistä sekä täydennysvaali § 126 Eron myöntäminen Tuuli Kuismalle teknisen lautakunnan jäsenyydestä sekä täydennysvaali § 127 Valtuustoaloite eläkeläisten uimahallimaksujen alentamiseksi § 125 (uudestaan) Eron myöntäminen Pekka Lassilalle kunnallisista luottamustehtävistä sekä täydennysvaali § 128 Valtuustoaloite Klaukkalan Kuntotien leikkipuiston kunnostamisesta § 129 Ilmoitusasiat

SUORA LINKKI