SUORA LÄHETYS TULOSSA

00:00:00

1580313600

29.01.2020 Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous

Avaa kokouksen esityslista

Facebook Twitter Whatsapp

TULEVAT LÄHETYKSET

29.01.2020 Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous

1580313600

Avaa kokouksen esityslista

TALLENTEET

2016-12-21 Nurmijärven valtuusto

§ 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 109 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat § 110 Valtuuston kokoukset ja koollekutsumistapa tammi - kesäkuu 2017 § 111 Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelma § 112 Koulujen johtokuntien lakkauttaminen § 113 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma § 114 Talousarvion mukaisten virkojen perustaminen vuonna 2017 § 115 Talousarvion mukaisten virkojen lakkauttaminen vuonna 2017 § 116 Talousarvion mukaisten työsopimussuhteisten tehtävien perustaminen ja lakkauttaminen vuonna 2017 § 117 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset § 118 Rajamäen terveysaseman vuoden 2016 investointimäärärahojen siirtäminen vuodelle 2017 § 119 Kuuma-seutu liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 § 120 Nurmijärven Työterveys Oy:n perustamiseen liittyvät järjestelyt, valtuuston päätöksen tarkentaminen sekä neuvottelut Tuusulan kunnan kanssa § 121 Eron myöntäminen Harry Virtaselle kunnallisista luottamustehtävistä sekä täydennysvaali § 122 Eron myöntäminen Sari Sompajoelle valtuuston jäsenyydestä § 123 Eron myöntäminen Vesa Mannerille kunnanhallituksen jäsenyydestä sekä täydennysvaali § 124 Eron myöntäminen Johanna Piispalle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä sekä täydennysvaali § 125 Eron myöntäminen Pekka Lassilalle kunnallisista luottamustehtävistä sekä täydennysvaali § 126 Eron myöntäminen Tuuli Kuismalle teknisen lautakunnan jäsenyydestä sekä täydennysvaali § 127 Valtuustoaloite eläkeläisten uimahallimaksujen alentamiseksi § 125 (uudestaan) Eron myöntäminen Pekka Lassilalle kunnallisista luottamustehtävistä sekä täydennysvaali § 128 Valtuustoaloite Klaukkalan Kuntotien leikkipuiston kunnostamisesta § 129 Ilmoitusasiat

SUORA LINKKI