26.11.2019 Koulutus yksityisteiden osakkaille: avustuskelpoisuus, yksiköinti ja tiekunnan vuodenkierto klo 09:00 - 14:45

09:00 Nurmijärven kunnan tervehdys

09:05 Tiekuntien aktivointi ja tilannekatsaus

09:20 Yksityisen tien avustuskelpoisuus
- lain vaatimukset
- käytännön toimet

09:45 Tiekunnan perustaminen ja tiekunnan muutokset
- yksityistietoimituksessa
- osakkaiden/tiekunnan päätöksellä
- perustaminen, jakaminen, liittäminen, lakkauttaminen

10:30 Tiekunnan herättäminen vaiheittain
- koolle kutsuminen
- 1. kokous
- 2. kokous

11:00 Lounastauko (lounas omakustanteinen)

12:00 Kustannusten osittelu (yksiköinti)
- tieoikeus
- periaatteet
- peruskäsitteet
- erityiskohteet

13:00 Tiekunnan vuodenkierto

13:30 Kahvitauko

13:50 Kysymykset ja keskustelua

14.45 Tilaisuuden päättäminen

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2017-06-21 Nurmijärven valtuusto

§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 61 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat § 62 Valtuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 63 Valtuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 § 64 Valtuuston kokoukset ja koollekutsumistapa vuoden 2017 loppuun § 65 Kunnanhallituksen ja sen puheenjohtajiston vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2019 § 66 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 67 Elinvoimalautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 68 Hyvinvointilautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 69 Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 70 Sivistyslautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 71 Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 72 Teknisen lautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 73 Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen 1.10.2017 alkavalle toimikaudelle § 74 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 75 Jäsenten valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 76 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsenten vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 77 Kunnan edustaja Rinnekodin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 78 Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Kuuma-johtokuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2019 § 79 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 80 Kunnan edustajien valinta Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 § 81 Kirkonkylän Toreenin korttelia 2203 koskeva asemakaavan muutos § 82 Asemakaavan muuttaminen Alhonniitun VU-alueella § 83 Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen § 84 Kunnanjohtajan virka ja kelpoisuusehdot sekä nykyisen kunnanjohtajan toimikauden päättyminen § 85 Kylänpään päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen § 86 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2017 § 87 Takausehtojen muutos, Perttulan vesiosuuskunta § 88 Suunnitteluohje talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa varten vuosille 2018 - 2020 § 89 Valtuustoaloite kunnallisen auttamisprosessin luomiseksi ja lujittamiseksi osaksi kunnan turvallisuussuunnitelmaa henkilökohtaisen katastrofin sattuessa § 90 Ilmoitusasiat § 91 Valtuustoaloitteet 21.6.2017

SUORA LINKKI