SUORA LÄHETYS TULOSSA

00:00:00

1580313600

29.01.2020 Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous

Avaa kokouksen esityslista

Facebook Twitter Whatsapp

TULEVAT LÄHETYKSET

29.01.2020 Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous

1580313600

Avaa kokouksen esityslista

TALLENTEET

2017-11-15 Nurmijärven valtuuston kokous

§ 115 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 116 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat § 117 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos § 118 Tilan Kylänpää 543-403-1-401 osto Klaukkalan alueelta § 119 Määräalan ostaminen Sääksjärven ranta-alueelta kiinteistöstä 543-893-1-1 § 120 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja jäsenkuntien välisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimuksen solmiminen § 121 Tilintarkastuspalvelujen hankinta § 122 Kunnan ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen § 123 Edustajan nimeäminen Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiö rs:n edustajistoon vuosille 2018 - 2021 § 124 Nurmijärven kunnan väestölaskelma vuosille 2017-2030 sekä väestöennustelaskelma ja -suunnite vuosille 2030-2040 § 125 Nurmijärven kunnan luontolahja satavuotiaalle Suomelle § 126 Valtuustoaloite Nurmijärven kunnan osallistumisesta "Luontolahjani satavuotiaalle" - luonnonsuojelukampanjaan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi § 127 Valtuustoaloite liikuntapaikkojen käyttömaksujen tarkistamisesta alle 18-vuotiaiden osalta ja jäähalliseurojen avustushakemus § 128 Valtuustoaloite Satsataan omaishoitajiin - lyhytaikaiset vapaat ja kuntalisä käyttöön § 129 Valtuustoaloite luomumaidon käytöstä § 130 Valtuustoaloite nuorten kesätyömahdollisuuksien lisäämisestä § 131 Valtuustoaloite koulujen pihoista § 132 Valtuustoaloitteet kunnan yleisten alueiden siisteydestä, koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostamisesta, Vaskomäen alueen virkistyskäytöstä, pysäköinnin valvonnasta sekä hulevesisuunnitelmasta § 133 Valtuustoaloitteet järjestö- ym. avustusten korottamisesta vuoden 2018 talousarvioon sekä vapaaehtoisen kansalaistoiminnan avustusten kaksinkertaistamisesta alkaneella valtuustokaudelle vuoden 2017 tasoon verrattuna § 134 Ilmoitusasiat § 135 Vuosien 2018 - 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä siihen sisältyvät investointihankkeet § 136 Vuoden 2018 tuloveroprosentin määrääminen § 137 Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

SUORA LINKKI