TALLENTEET

2016-11-21 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 65 Pöytäkirjan tarkastus § 66 Läsnäolo- ja puheoikeudet § 67 Tiedoksi merkittävät asiat § 68 Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston esitys säätiön perustajajäsenyydestä § 69 Johtosääntöjen muutokset 1.1.2017 alkaen § 70 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin osallistuminen, pääomalainan konvertointi sijoitukseksi yhtiön omaan pääomaan sekä osakassopimuksen päivittäminen § 71 Asiakasmaksun käyttöönotto lääkinnällisen kuntoutuksen puhe- ja toimintaterapiassa (Yhteistoiminta-alue) § 72 Tampereen ympäristöterveyden taksa § 73 Tontin Kaukajärvi-60-5809-13 (837-60-5809-13) myyminen Asunto Oy Tampereen Kaukajärven Vinkkeli -nimiselle yhtiölle ja Kiinteistö Oy Tampereen Kaukajärven Vinkkeli -nimiselle yhtiölle § 74 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8454 koskevassa asiassa § 75 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Rantatien tunnelia koskevassa asiassa § 76 Asemakaava nro 8192, Hervantajärven asuinalue § 77 Valtuustoaloite Tampereen Särkänniemen Delfinaarion sulkemiseksi - Aila Dündar-Järvinen § 78 Valtuustoaloite arkkitehti Wivi Lönnin (1871-1966) elämäntyön huomioimiseksi Tampereella - Anne Liimola ym. § 79 Valtuustoaloite Tampere-matkailun edistämiseksi - Ulla-Leena Alppi ym. § 80 Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdeneuvoston perustamiseksi Tampereelle - Aila Dündar-Järvinen § 81 Valtuustoaloite turvapaikanhakijoiden kustannusten resursointi kaupungin tehtävien turvaamiseksi - Aarne Raevaara ym. § 82 Valtuustoaloite kaupungin osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten nimitystoimikunnan perustamiseksi - Jari Heinonen § 83 Valtuustoaloitteet Teerentien liikenneturvallisuus ja ratikan ym. kalliiden hankkeiden kustannuskehitys - Aila Dündar-Järvinen

SUORA LINKKI