TALLENTEET

2017-06-12 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 144 Pöytäkirjan tarkastus § 145 Läsnäolo- ja puheoikeudet § 146 Tiedoksi merkittävät asiat § 147 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen § 148 Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta § 149 Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali § 150 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali § 151 Pormestarin vaali § 152 Kaupunginhallituksen vaali § 153 Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan apulaispormestarin vaali § 154 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestarin vaali § 155 Yhdyskuntalautakunnan, joukkoliikennelautakunnan ja jätehuoltolautakunnan apulaispormestarin vaali § 156 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vaali § 157 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vaali § 158 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vaali § 159 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali § 160 Yhdyskuntalautakunnan vaali § 161 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali § 162 Alueellisen jätehuoltolautakunnan vaali § 163 Tarkastuslautakunnan vaali § 164 Keskusvaalilautakunnan vaali § 165 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen § 166 Kaupunginvaltuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2017 § 167 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2017 § 168 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet § 169 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet § 170 Valtuustoaloitteet kokouksessa

SUORA LINKKI