TALLENTEET

2017-06-19 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 173 Pöytäkirjan tarkastus § 174 Läsnäolo- ja puheoikeudet § 175 Tiedoksi merkittävät asiat § 176 Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelma vuosille 2017–2021 § 177 Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan vaali § 178 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan vaali § 179 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali § 180 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnan vaali § 181 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan vaali § 182 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan vaali § 183 Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiesten vaali § 184 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali § 185 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon § 186 Edustajien nimeäminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan § 187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017-2020 § 188 Asemakaava nro 8559, Linnainmaa, Kotipellonkatu, Linnainmaankatu, uusi asuinalue ja tonttien jakaminen § 189 Asemakaava nro 8617, Koivistonkylä - Ilokkaanpuisto, Nirva - Hylliniitynkatu ja Hylliniitynpuisto, täydennysrakentaminen § 190 Kotkanrannan ranta-asemakaava, tila Kotkanranta 837-711-2-73 - Kiinteistö Oy Tampereen Kotkanniementie 113 sekä Peltomaa Janne ja Heidi § 191 Valtuustoaloite koskien lastensuojelun keinoja puuttua huoltokiusaamiseen ja vieraannuttamiseen - Sirkkaliisa Virtanen ym. § 192 Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella - Jari Heinonen ym. § 193 Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä § 194 Valtuustoaloite kaupungin toimenpiteiksi yhdenvertaisuuslain esteettömyystavoitteiden viemiseksi yrityksiin - Tampereen vihreä valtuustoryhmä § 195 Valtuustoaloite Tampereen rakennushankkeiden aikataulujen ja liikenteen muutosten saattaminen kaikkien tietoon - Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä § 196 Valtuustoaloite pusikoitumisen torjumiseksi Tampereen kaupungissa - Jari Niemelä ym. § 197 Valtuustoaloite sääolosuhteiden huomioimiseksi uimalaiturien portaiden poistamisessa ja vuoropysäköinnin aikataulutuksessa - Anne Liimola ym. § 198 Valtuustoaloite Tove Jansson -nimikkopuiston perustamiseksi Tampere-talon läheisyyteen - Aila Dündar-Järvinen § 199 Valtuustoaloite ajonopeuksien alentamiseksi Tampereen keskustassa ja asuinalueilla - Tampereen vihreä valtuustoryhmä § 200 Valtuustoaloite Hämeenkadun itäpään avaamiseksi liikenteelle yöaikaan - Seppo Silvennoinen § 201 Valtuustoaloite liikenteen sujuvoittamiseksi - Keskustan Tampereen valtuustoryhmä § 202 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi Viistokadun palauttamiseksi ratikan rakentamisen ajaksi - Aila Dündar-Järvinen § 203 Valtuustoaloite Tesoman lähijunaseisakkeen rakentamisen nopeuttamiseksi - Terhi Kiemunki § 204 Valtuustoaloitteet kokouksessa

SUORA LINKKI