TALLENTEET

2018-11-15 Kiertotalouslaitosten turvallisuusriskit ja niiden hallinta klo 12:00 - 16:00

Kiertotaloudessa hyödynnetään koeteltuja teknologioita sekä selvitetään uusia mahdollisuuksia ja teknologisia ratkaisuja. Uuteen teknologiaan liittyy myös uusia turvallisuusriskejä. Kiertotalouden vauhdittamisen ja teollisuuden kilpailukyvyn kannalta turvallisuusriskien ennakointi on tärkeää.

12:00 – 14:00 KIERTOTALOUSLAITOSTEN TURVALLISUUSRISKIT JA NIIDEN HALLINTA

12:00 – 12:15 Tilaisuuden avaus
Kiertotaloudesta kilpailukykyä turvallisuushaasteet ennakoimalla
Pääjohtaja Kimmo Peltonen, Tukes

12:15 – 14:00
Kiertotalouslaitosten turvallisuusriskit ja niiden hallinta, projektin tulokset
Outi Ervasti, Heidi Bergman ja Pertti Karinen, Neste Engineering Solutions Oy
Kirsi Levä ja Leena Ahonen, Tukes

14:00 – 14:20 Kahvitauko

14:30 – 16:00 KIERTOTALOUDEN VAUHDITTAMINEN SUOMESSA JA EUROOPASSA

14:30 – 15:10 Kiertotalouden vauhdittamisessa ajankohtaista EU:ssa ja ministeriöissä
Mika Honkanen, Työ- ja elinkeinoministeriö
Anna-Maija Pajukallio, Ympäristöministeriö

15:10 – 15:45 Kiertotalouden vauhdittamisessa ajankohtaista SITRA:ssa ja SYKEssä
Nani Pajunen, SITRA
Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus (SYKE), SIRKKU -hanke

15:40 – 16:00 Tilaisuuden yhteenveto, jatkotoimet ja suositukset
Kimmo Peltonen, Tukes

SUORA LINKKI