TALLENTEET

2019-02-14 KemiDigi-koulutus kemikaali-ilmoituksia tekeville yrityksille

KemiDigi on tietojärjestelmä, joka kokoaa viranomaisille tarkoitetun kemikaalitiedon yhteen paikkaan. Koulutus on suunnattu yrityksille, jotka toimivat kemikaalien markkinoillesaattajina (esim. maahantuojina ja valmistajina) ja ovat velvollisia toimittamaan kemikaalitietoja Tukesille sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 553/2008 mukaisesti.

klo 13.30 KemiDigi yleisesti ja ajankohtaiset asiat

klo 14.15 Suomi.fi palvelun käyttöönotto
- Mitä vaatii tunnus/salasanakirjautuminen
- Käyttäjäroolit KemiDigissä

klo 15.15 Kemikaali-ilmoituksen tekeminen KemiDigissä – sovellusdemo

SUORA LINKKI