TALLENTEET

2019-04-12 Suomen meriympäristön roskaantuminen sidosryhmäseminaari

0:01:55 Tilaisuuden avaaminen (Maria Laamanen, Ympäristöministeriö) 0:15:43 Muovistrategia ja Suomen muovitiekartta (Merja Saarnilehto, Ympäristöministeriö) 0:34:46 Kertakäyttömuovituotteita koskeva SUP-direktiivi (Taina Nikula, Ympäristöministeriö) 0:52:53 RoskatPois!-hankkeen esittely (Sanna Suikkanen, Suomen ympäristökeskus) 1:09:06 Meriroskan lähteet ja reitit – esittely (Sanna Suikkanen, Suomen ympäristökeskus) 1:35:32 Kalastustoiminnan ja vesiviljelyn vaikutukset meriroskaan (Sanna Kuningas, Luonnonvarakeskus) 1:57:56 Merenkulun aiheuttama roskaantuminen (Mirja Ikonen & Ville-Veikko Intovuori, Traficom) 2:17:58 Jätetoimintojen roskaamispotentiaali (Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus) 2:40:37 Mikroroska ja mikromuovi – mistä sitä tulee ja minne se menee? (Outi Setälä, Suomen ympäristökeskus) 3:01:23 Mikromuovien käytön rajoitusehdotus 2019 (Matti Vainio, ECHA) 3:27:25 Muovihelmet kosmetiikassa (Outi Setälä, Suomen ympäristökeskus) 3:42:35 Tieliikenteen päästöt (Olli Hakala, WSP Finland) 3:59:00 Keinoalustat (Outi Setälä, Suomen ympäristökeskus) 4:11:47 Helsingin lumenkaato (Kaisa Pikkarainen, Kittilän kunta) 4:35:14 Jätevedenpuhdistamot ja hulevedet – mitä tiedetään ja mitä pitäisi tietää? (Julia Talvitie, Suomen ympäristökeskus) 4:54:04 Paneelikeskustelu - Panelisteina Senja Forsman (SOK), Hermanni Kaartokallio (Suomen ympäristökeskus), Atte Lindqvist (Pidä Saaristo Siistinä ry), Sami Nikander (Kumiteollisuus ry) ja Saijariina Toivikko (Suomen Vesilaitosyhdistys ry)

SUORA LINKKI