2017-09-29 Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi (aamupäivä)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjestävät yhteistyössä koulutuspäivän Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi. Koulutustilaisuus on tarkoitettu opinto-ohjaajille, nuorisotyöntekijöille, nuorten työpajojen ohjaajille/valmentajille, etsivän nuorisotyön tekijöille, TE-toimistojen asiantuntijoille, ELO-verkostoille ja -yhteistyöryhmille, luovien alojen verkostolle, Ohjaamojen työntekijöille, elinkeinoelämälle sekä muille ohjaustyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille henkilöille. Koulutuspäivän tavoitteena on saada näkökulmaa tulevaisuuden kansainvälistyvään työelämään ja sen tuomiin muutoksiin. Päivän aikana paneudutaan erityisesti siihen, millaisia osaajia kansainvälistyvä työelämä nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee Kaakkois-Suomessa ja millaisia haasteita tämä asettaa ohjaustoiminnalle.

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp