2017-10-06 Työelämävalmiudet - Yrittäjyys ja monimuotoinen ohjaus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjestävät yhteistyössä koulutuspäivän Työelämävalmiudet – yrittäjyys ja monimuotoinen ohjaus. Koulutustilaisuus on tarkoitettu opinto-ohjaajille, nuorisotyöntekijöille, nuorten työpajojen ohjaajille/valmentajille, etsivän nuorisotyön tekijöille, TE-toimistojen asiantuntijoille, ELOverkostoille ja –yhteistyöryhmille, Ohjaamojen työntekijöille, elinkeinoelämälle sekä muille ohjaustyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille henkilöille. Koulutuspäivän tavoitteena on saada näkökulmaa tulevaisuuden työelämään ja sen tuomiin muutoksiin. Päivän aikana paneudutaan erityisesti siihen, millaisia osaajia ja avaintaitoja työelämä tulevaisuudessa tarvitsee. Systemaattinen verkostoyhteistyö oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä mahdollistaa uusia avauksia ja tuloksellista toimintaa Kaakkois-Suomessa.

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp