2018-04-23 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

SUORA LINKKI

0:01:05 § 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:08:20 § 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:08:40 § 38 Varajäsenen määräaikainen eroaminen Kestävä Espoo -poikkihallinnollisen kehitysohjelman ohjausryhmästä ja uuden varajäsenen nimeäminen 0:09:09 § 39 Svenska rum -lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:09:54 § 40 Kulttuurilautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:10:28 § 41 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Leppävaaran jalkapallohallin yhteyteen rakennettavaa huoltorakennusta varten otettavalle lainalle 0:10:46 § 42 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauniaisten Urheilupuiston (Freedom Fund Arena) laajennusta varten otettavalle lainalle 0:11:02 § 43 Lausunnon antaminen valtionvarainministeriölle Siikajärven kyläyhteisön esitykseen osittaisesta kuntaliitoksesta 0:11:20 § 44 Pakankylän siirtolapuutarha, asemakaavan hyväksyminen, alue 714300, 84. kaupunginosa Röylä 0:30:15 § 45 Valtuustokysymys vieraskielisten yli- ja aliedustuksesta palveluiden käyttäjinä 0:38:06 § 46 Valtuustokysymys koulujen henkilökunnaln suojaamisesta väkivallalta 0:43:32 § 47 Valtuustokysymys vanhuspalvelulain edellyttämien oikeuksien toteutumisesta Espoossa 2:09:40 § 48 Valtuustokysymys kotihoidossa ilmenneiden ongelmien korjaamisesta 2:10:35 § 49 Valtuustokysymys vanhusten kotihoidon tilanteesta Espoossa nyt ja tulevaisuudessa 2:41:02 § 50 Valtuustoaloite Espoon liittymisestä hukkajahtiin (Pöydälle 19.3.2018) 2:56:26 § 51 Valtuustoaloite Pitkäjärven kunnostamiseksi 3:01:47 § 52 Valtuustoaloite kierrätysliikkeiden hyödyntämisestä toimeentulon asiakkaille 3:08:15 § 53 Valtuustoaloite alustatalouden strategisen tiekartan laatimisesta