2018-06-11 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

SUORA LINKKI

0:02:25 § 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:15:19 § 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:15:37 § 76 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali ajalle 11.6.2018 - 31.5.2019 1:01:21 § 77 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan eronpyyntö ja täydennysvaali 1:01:41 § 78 Ympäristölautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 1:02:11 § 79 Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet 1:16:33 § 80 Tolppolanmäki, asemakaavan hyväksyminen, alue 714400, 82. kaupunginosa Perusmäki 1:17:00 § 81 Latokaskenniitty, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 432100, 30. kaupunginosa Nöykkiö 1:28:03 § 82 Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan hyväksyminen, alue 840300, 31. kaupunginosa Kaitaa 1:53:54 § 83 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310216, 23. kaupunginosa Matinkylä 1:58:12 § 84 Suurpelto III A, asemakaavan hyväksyminen, alue 330601, 21. kaupunginosa Henttaa 2:31:40 § 85 Valtuustokysymys maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungille ja sen omistamien yhtiöiden talouteen ja toimintaan (pöydälle 21.5.2018) 2:42:40 § 86 Valtuustokysymys maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaseman parantamisesta 3:46:19 § 87 Valtuustokysymys psykiatrisen hoidon saatavuudesta 3:46:37 § 88 Valtuustokysymys pätevien lastentarhanopettajien saamisen turvaamisesta, henkilökunnan pysyvyyden vahvistamisesta ja palkkatason kehittämisestä 3:54:51 § 89 Valtuustoaloite lastensuojelun työntekijöiden tilanteesta 4:10:33 § 90 Valtuustoaloite pienydinreaktoreiden käytön tutkimisesta Espoon hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttamiseksi 4:10:55 § 91 Valtuustoaloite hulevesien suunnittelun ja -rakennuttamisen periaatteista 4:11:11 § 92 Valtuustoaloite Ei minun takapihalleni (NIMBY) -monitoimitalon tai -talojen löytämiseksi Espoon kaupungin kiinteistömassasta 4:12:58 § 93 Valtuustoaloite Espoon oman normienpurkuohjelman käynnistämisestä 4:16:24 § 94 Valtuustoaloite nuorisovaltuustoaloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn 5:00:35 § 95 Valtuustoaloite peruskoulun oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta digitaalisessa oppimisympäristössä 5:04:18 § 96 Valtuustoaloite uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta 5:04:34 § 97 Valtuustoaloite toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä ja alentamisesta 5:09:16 § 98 Valtuustoaloite maksullisesta englannin kielisestä koulusta ja lukiosta 5:09:33 § 99 Valtuustoaloite Laaksolahden urheilupuistoalueen kehittämiseksi 5:09:52 § 100 Valtuustoaloite kuntan ja nurmen rakentamiseksi päiväkotien pihoille 5:13:39 § 101 Valtuustoaloite rantaraitin toteuttamisesta Matinkylässä 5:38:35 § 102 Kivimiehen koulun ja Kivimiehen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen