2018-08-20 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

SUORA LINKKI

0:04:53 §103 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:06:32 §104 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:13:57 §105 Kaupunginhallituksen jäsenen, tila- ja asuntojaoston varapuheenjohtajan sekä elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:14:37 §106 Länsikorkee, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210900, 12. kaupunginosa Tapiola 0:34:00 §107 Valtuustokysymys Länsimetron ja sen liityntälinjaston aiheuttamista ongelmista ja niiden ratkaisusta 0:34:05 §117 Valtuustoaloite liityntäliikenteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi 3:01:59 §108 Valtuustoaloite sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönotosta valtuuston kokouksissa 3:05:43 §109 Valtuustoaloite pienydinreaktoreiden käytön tutkimisesta Espoon hiilidioksidipäästötavoitteiden saavuttamiseksi (Pöydälle 11.6.2018) 3:22:26 §110 Valtuustoaloite hulevesien suunnittelun ja -rakennuttamisen periaatteista (Pöydälle 11.6.2018) 3:26:23 §111 Valtuustoaloite uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta (Pöydälle 11.6.2018) 3:36:22 §112 Valtuustoaloite maksullisesta englannin kielisestä koulusta ja lukiosta (Pöydälle 11.6.2018) 3:44:03 §113 Valtuustoaloite Laaksolahden urheilupuistoalueen kehittämiseksi (Pöydälle 11.6.2018) 3:54:13 §114 Valtuustoaloite ystävyyskaupunkisuhteen solmimisesta Espoon ja myöhemmin päätettävän kehitysmaan kaupungin välillä 4:17:28 §115 Valtuustoaloite Jorvin alueen maankäytön kokonaistarkastelusta 4:20:26 §116 Valtuustoaloite kiertotalouden edistämiseksi Espoossa mahdollistamalla asukkaille muovijätteen lajittelu myös taloudellisesti 4:31:18 §118 Valtuustoaloite uuden hankintaohjeen valmistelusta 4:32:39 §119 Valtuustoaloite tekstiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta ja kestävän kehityksen sertifikaattien käytöstä