2019-04-29 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

SUORA LINKKI

0:07:37 § 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:08:31 § 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:08:50 § 52 Varavaltuutetun ja teknisen lautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:09:12 § 53 Teknisen lautakunnan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston ja Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:09:46 § 54 Raide-Jokerin tarkennetun hankesuunnitelman hyväksyminen 2:52:36 § 55 Hallintosäännön tarkistaminen kulttuurilautakunnan tehtävien osalta 2:52:54 § 56 Espoon kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilivuosien 2017 - 2018 sekä vuosien 2019 (optio) ja 2020 (optio) tilintarkastuspalveluiden hankinta 3:01:50 § 57 Kaskenkaataja, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 213800, 12. kaupunginosa Tapiola 3:02:07 § 58 Kivenlahden metrokeskus, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412500, 34. kaupunginosa Espoonlahti 3:28:11 § 59 Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen 3:41:32 § 60 Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 4:18:44 § 61 Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi 4:20:26 § 62 Valtuustokysymys Espoon kaupungin vammaispalveluiden resurssoinnista sekä erityisesti työntekijätilanteesta (Palautettu valtuusto 21.1.2019) 5:05:08 § 63 Valtuustokysymys asiakasmaksujen perinnästä ja ulosotosta sekä valtuustoaloite asiakasmaksujen perinnän toteuttamisesta kestävän kehityksen mukaisesti 5:23:44 § 64 Valtuustoaloite kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2 -päästöjen kompensoinnista 5:23:55 § 65 Valtuustoaloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamiseksi ympärivuotiseksi 5:24:05 Aloitteet