2019-09-09 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

SUORA LINKKI

0:05:13 §115 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:08:03 Arvostava vuorovaikutus ja luottamushenkilöiden häirintätapausten käsitteleminen luottamustoimielimissä -ohje - raportti 2018-2019 0:19:10 §116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:19:26 §117 Tarkastuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:19:42 §118 Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali 0:20:05 §119 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:20:19 §120 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali 0:20:50 §121 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:21:00 §122 Svenska rum -lautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali 0:21:14 §123 Varavaltuutetun ja kulttuurilautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:21:25 §124 Liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:21:49 §125 Teknisen lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:22:09 §126 Rakennuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:22:21 §127 Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän täydennysvaali 0:23:15 §128 Osallistuva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän täydennysvaali 0:23:34 §129 Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:23:44 §130 Kiinteistötoimitusten uskotun miehen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:24:05 §131 Vuoden 2019 toinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet 2:35:42 §131 Vuoden 2019 toinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (jatkuu) 3:34:10 §132 Finnoonkallio II, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 442700, 31. kaupunginosa Kaitaa 3:36:55 §133 Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 3:37:05 §144 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kameleonten Ab:lle Leppävaaran urheilupuistoon rakennettavaa yleisurheilupainoitteista monitoimihallia varten otettavalle lainalle 4:11:06 §134 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien puolivälitarkastelu 4:52:39 §135 Kuntalaisaloite Träskändan kartanon saamiseksi kuntalaiskäyttöön 5:09:45 §136 Valtuustokysymys kaupungin oman hoivatuotannon osuudesta, elä ja asu -seniorikeskusten rakentamisesta kaikkiin kaupunkikeskuksiin ja Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen toteuttamisesta 5:22:30 §137 Valtuustokysymys koulukuraattorien ja koulupsykologien saatavuuden turvaamisesta Espoon kaupungin oppilaitoksissa 5:50:55 §138 Valtuustokysymys Kivenlahden kirjaston sisäilmaongelmista 5:51:09 §139 Valtuustoaloite ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman laatimiseksi Espooseen 5:51:15 §140 Valtuustoaloite fysioterapiapalveluiden hoitoonohjauksen kehittämiseksi neuvolapalveluiden yhteydessä 5:51:25 §141 Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa 5:51:32 §142 Valtuustoaloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin 5:51:40 §143 Valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle 5:51:51 Aloitteet