2019-10-21 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

SUORA LINKKI

0:09:01 §146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:09:48 §147 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:09:58 §148 Liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:10:25 §149 Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän täydennysvaali 0:11:31 §166 & §167 Vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman kehys & Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020 3:11:14 §150 Kuntalain 84 §:n mukaisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä sidonnaisuusilmoitusten yhteenveto 3:11:41 §151 Riihitonttu II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 211836, 15. kaupunginosa Niittykumpu 4:02:23 §152 Gobbackankallio, asemakaavan hyväksyminen, alue 713200, 82. kaupunginosa Perusmäki ja 83. kaupunginosa Bodom 4:13:47 §153 Espoonlahden aluekirjaston hankesuunnitelman hyväksyminen 4:37:25 §158 Matinraitin päiväkoti 3745 ja Matinkylän asukaspuisto 3148, uudisrakennuksen tavoitekustannuksen muuttaminen 4:37:42 §155 Suviniityn päiväkoti, uudisrakennuksen tavoitekustannuksen muuttaminen 4:37:57 §156 Valtuustokysymys Kivenlahden kirjaston sisäilmaongelmista (Pöydälle 9.9.2019) 4:45:53 §157 Valtuustokysymys sosiaalipalvelujen palautejärjestelmästä 4:50:20 §158 Valtuustokysymys Jousenkaaren koulun vanhan koulurakennuksen sekä opettaja-asuntolan purkamisesta 5:04:01 §159 Valtuustoaloite ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman laatimiseksi Espooseen (Pöydälle 9.9.2019) 5:27:06 §160 Valtuustoaloite fysioterapiapalveluiden hoitoonohjauksen kehittämiseksi neuvolapalveluiden yhteydessä (Pöydälle 9.9.2019) 5:27:24 §161 Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (Pöydälle 9.9.2019) 5:27:42 §162 Valtuustoaloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin (Pöydälle 9.9.2019) 5:27:58 §163 Valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle (Pöydälle 9.9.2019) 5:28:08 §164 Valtuustoaloite Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä 5:28:17 §165 Valtuustoaloite tien tai puiston nimeämiseksi Väinö Tannerin mukaan Henttaalle