2019-11-18 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

SUORA LINKKI

0:02:29 §169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:06:07 §170 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:06:39 §171 Tilapäisen valiokunnan asettaminen 0:29:38 §172 Rakennuslautakunnan jäsenen eronpyyntö, liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:30:25 §173 Vuoden 2019 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet 1:11:01 §174 Valtuustokysymys Vantaan mallin käyttöönotosta Espoossa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä 1:11:30 §175 Valtuustoaloite fysioterapiapalveluiden hoitoonohjauksen kehittämiseksi neuvolapalveluiden yhteydessä (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019) 1:28:32 §176 Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019) 1:45:48 §177 Valtuustoaloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019) 2:30:42 §178 Valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019) 2:38:18 §179 Valtuustoaloite Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä (Pöydälle 21.10.2019) 2:51:00 §180 Valtuustoaloite tien tai puiston nimeämiseksi Väinö Tannerin mukaan Henttaalle (Pöydälle 21.10.2019) 2:55:54 §181 Valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä 2:56:37 §182 Valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä 3:01:25 §183 Valtuustoaloite avustajaresurssien tarpeen selvittämisestä varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen ryhmiin, joissa on runsaasti vieraskielisiä lapsia 3:35:34 §184 Valtuustoaloite lähiliikuntapaikkojen kehittämisestä ilmastomuutoksen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukena