2020-03-23 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

SUORA LINKKI

0:02:28 Avaus, valtuuston puheenjohtaja Inka Hopsu 0:07:07 Espoon varautumistilanne koronavirukseen, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 0:18:24 Espoon terveys- ja sosiaalipalvelujen tilanne, terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn 0:21:03 Sivistystoimen palvelujen tilanne, sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho 0:25:37 Ruotsinkieliset palvelut, ruotsinkielisten sivistyspalvelujen johtaja Barbro Högström 0:33:07 §1Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:49:50 §2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:50:30 §3 Varavaltuutetun ja svenska rum -lautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:50:49 §4 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta II / 2019 0:51:22 §5 Hallintosäännön I osan 1. luvun 7 §:n mukainen luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 0:51:46 §6 Leppävaaran urheilukeskus, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 118200, 51. kaupunginosa Leppävaara 0:52:21 §7 Valtuustokysymys Finnoon satama-altaan ruoppauksista ja täytöistä 0:52:44 §8 Valtuustokysymys Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista 0:53:07 §9 Valtuustoaloite nuorten yrittäjyyshankkeesta Nuori Start up-Ung start up 0:53:31 §10 Valtuustoaloite lasten ja nuorten sähköisestä aloitepalvelusta 0:53:52 §11 Valtuustoaloite pienten koululaisten vuorohoitotarpeen arvioinnista ja hoidon perusteiden määrittelystä 0:54:14 §12 Valtuustoaloite nukkumisrauhasta koripallokenttien välittömässä läheisyydessä 0:54:42 §13 Valtuustoaloite rakentamisen laadun varmistamisesta 0:55:10 §14 Espoon kaupungin osakkuus Turun tunnin juna osakeyhtiössä 0:55:40 §15 Hallintosäännön tarkistaminen