2020-05-18 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

SUORA LINKKI

0:00:35 §1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:20:58 Koronainfo 0:29:42 §2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:30:02 §3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:30:25 §4 Tilapäisen valiokunnan ehdotus valtuustolle sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan luottamushenkilöiden erottamiseksi 0:53:20 §5 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali 0:57:30 §6 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:58:25 §7 Teknisen lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:58:45 §8, §9 & §10 Vuoden 2019 arviointikertomus 2:51:36 §8 Vuoden 2019 arviointikertomuksen käsittely 2:51:53 §9 Vuoden 2019 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2019 2:52:05 §10 Vuoden 2019 tilinpäätös ja tuloksen käsittely 2:52:20 §11 Lisämäärärahan myöntäminen Espoon keskuksessa kiinteistöllä 49-40-215-1 sijaitsevan Virastotalo 2 -toimistorakennuksen lunastamista varten 2:52:46 §12 Viherkallion päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 2:53:08 §13 Otaniemen paloaseman hankesuunnitelman hyväksyminen 2:53:30 §14 Valtuustokysymys Tapiolan Tennispuisto Oy:n vuokrasopimuksen jatkamisesta Tapiolan alueella 2:55:17 §15 Valtuustokysymys Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostustoimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta 2:55:36 §16 Valtuustoaloite Merelliseen Espoonlahteen Taiteen talo - Esbovikens kulturhus - The House of Art Espoo 2:56:03 §17 Valtuustoaloite vammaisneuvoston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupungin lautakunnissa 2:57:25 Valtuustoaloitteet