17.08.2020 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

SUORA LINKKI

0:01:54 §98 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:20:52 §99 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:21:22 Kaupunginjohtajan katsaus 0:41:02 Kukitukset 0:55:43 §100 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten täydennysvaali (Pöydälle 8.6.2020) 0:57:16 §101 Rakennuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:57:47 §102 Niittykumpu I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen alue 212308, 15. kaupunginosa Niittykumpu 1:20:04 §103 Sepänkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 331200, 26. kaupunginosa Mankkaa 1:20:50 §104 Säterinkallionkulma, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 118000, 51. kaupunginosa Leppävaara 1:21:37 §105 Matinkylän lukion toteutuslaajuuden vahvistaminen ja hankesuunnitelman hyväksyminen 1:49:46 §106 Vermon päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman muuttaminen tavoitekustannuksen osalta 1:50:25 §107 Mankkaan päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman muuttaminen tavoitekustannuksen osalta 1:50:57 §123 Äänestysaluejaon muuttaminen 1:51:44 §108 Valtuustokysymys Finnoon satama-altaan ruoppauksista ja täytöistä (Pöydälle 23.3.2020) 1:52:46 §109 Valtuustokysymys Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista (Pöydälle 23.3.2020) 2:06:04 §110 Valtuustokysymys Tapiolan Tennispuisto Oy:n vuokrasopimuksen jatkamisesta Tapiolan alueella (Pöydälle 18.5.2020 ja 8.6.2020) 3:06:49 §111 Valtuustokysymys Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostustoimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta (Pöydälle 18.5.2020 ja 8.6.2020) 3:08:27 §112 Valtuustokysymys Keilaniemen liikenteen toimivuudesta ja eteläisten liittymien rakentamisesta Kehä I:lle (Pöydälle 8.6.2020) 3:21:06 §113 Hallintosäännön I osan 1. luvun 7 §:n mukainen luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä (Pöydälle 23.3.2020) 3:25:08 §114 Valtuustoaloite nuorten yrittäjyyshankkeesta Nuori Start up-Ung start up (Pöydälle 23.3.2020) 3:34:26 §115 Valtuustoaloite lasten ja nuorten sähköisestä aloitepalvelusta (Pöydälle 23.3.2020) 3:47:51 §116 Valtuustoaloite pienten koululaisten vuorohoitotarpeen arvioinnista ja hoidon perusteiden määrittelystä (Pöydälle 23.3.2020) 3:52:07 §117 Valtuustoaloite nukkumisrauhasta koripallokenttien välittömässä läheisyydessä (Pöydälle 23.3.2020) 3:53:50 §118 Valtuustoaloite rakentamisen laadun varmistamisesta (Pöydälle 23.3.2020) 3:58:20 §119 Valtuustoaloite Merelliseen Espoonlahteen Taiteen talo - Esbovikens kulturhus - The House of Art Espoo (Pöydälle 18.5.2020 ja 8.6.2020) 5:37:15 §120 Valtuustoaloite vammaisneuvoston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupungin lautakunnissa (Pöydälle 18.5.2020 ja 8.6.2020) 5:37:35 §121 Valtuustoaloite betoni- ja teräsbetonirakentamisesta luopumiseksi ja puurakentamiseen siirtymiseksi 5:37:53 §122 Valtuustoaloite lainmukaisen kalojen käsittelyn opasteiden lisäämiseksi kaupungin ylläpitämiin venevalkamiin 5:38:20 Kokouksessa jätetyt aloitteet