2020-09-14 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

SUORA LINKKI

0:15:41 § 125 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:15:55 § 126 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:18:10 § 127 Kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen konsernijaoston sekä tila- ja asuntojaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:18:41 § 128 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten täydennysvaali (Pöydälle 8.6.2020 ja 17.8.2020) 0:55:26 § 129 Tarkastuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:55:46 § 139 Espoon lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 2:33:32 § 130 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta II / 2019 (Pöydälle 23.3.2020) § 138 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta I 2020 3:13:42 § 131 Vuoden 2020 toinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet 3:43:13 § 140 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 3:46:32 § 132 Valtuustokysymys Finnoon satama-altaan ruoppauksista ja täytöistä (Pöydälle 23.3.2020 ja 17.8.2020) 4:21:27 § 133 Valtuustokysymys Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostustoimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta (Pöydälle 18.5.2020 ja 8.6.2020 ja 17.8.2020) 4:45:38 § 134 Valtuustoaloite vammaisneuvoston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupungin lautakunnissa (Pöydälle 18.5.2020 ja 8.6.2020 ja 17.8.2020) 5:13:29 § 135 Valtuustoaloite betoni- ja teräsbetonirakentamisesta luopumiseksi ja puurakentamiseen siirtymiseksi (Pöydälle 17.8.2020) 5:13:54 § 136 Valtuustoaloite lainmukaisen kalojen käsittelyn opasteiden lisäämiseksi kaupungin ylläpitämiin venevalkamiin (Pöydälle 17.8.2020) 5:14:18 § 137 Valtuustoaloite kuntavaalien 2021 äänestyspaikkojen suunnittelemiseksi yhteistyössä nuorten kanssa